Uddannelse

 

Glæden ved at kunne være med til at videregive noget til gavn og hjælp for mennesker er intakt og ligger Eilbygaard på sinde. Vi kan heller ikke undsige os den vedvarende efterspørgsel der i årenes løb har været efter at kunne lære senetensteknikken. Læren om senetensteknikken som et effektivt håndværk til at opnå bevægelsesfrihed og sundhedsfremme.

 

                                                                                    
Uddannelse, identitetsdannelse, faglighed og validitet hænger for os uløseligt sammen. Humanum-uddannelsen vil komme til at bygge ovenpå din egen sundhedsfaglige baggrund som fysioterapeut, læge, sygeplejerske, jordemoder eller ergoterapeut. Kort fortalt vil uddannelsen være en helstøbt indføring i at lære senetensteknikken som behandlingsform, der tager udgangspunkt i kroppens eget refleks og muskel system. Du vil tilegne dig viden om det at arbejde ud fra et helhedssyn på mennesket og på sammenhængen mellem krop og sind. Derudover vil du få muligheden for at udvikle dig som menneske og som behandler med udgangspunkt i din faglige baggrund som fundament.

På Eilbygaard er vi utrolig glade over samarbejdet med sygeplejeske og uddannelsesleder Anne-Dorthe Bertelsen fra humanum.dk om den nye opdaterede sundhedsfaglige overbygningsuddannelse med fokus på håndværket senetensteknik.

Læs mere på www.humanum.nu